Thành tiền: 216,370
Thị trường: 309,100
Tiết kiệm: 92,730 (30%)
Mã: DN027B LED12 D150 RD 14W Danh mục: