Thành tiền: 318,780
Thị trường: 455,400
Tiết kiệm: 136,620 (30%)
Mã: DN027B LED20 D200 RD 20W Danh mục: