Thành tiền: 226,380
Thị trường: 323,400
Tiết kiệm: 97,020 (30%)
Mã: DN027B LED12 L150 SQ 14W Danh mục: