Thành tiền: 365,190
Thị trường: 521,700
Tiết kiệm: 156,510 (30%)
Mã: DN027C LED15 D200 Danh mục: