Thành tiền: 280,000
Thị trường: 450,000
Tiết kiệm: 170,000 (38%)
rơ le an toàn cho phao điện
Rơ le an toàn cho phao điện Huto SRF-1119A
Thành tiền: 280,000
Thị trường: 450,000
Tiết kiệm: 170,000 (38%)