Thành tiền: 280,000
Thị trường: 450,000
Tiết kiệm: 170,000 (38%)