Thành tiền: 98,000
Thị trường: 122,360
Tiết kiệm: 24,360 (20%)
aptomat-hager-1p-mcb-6ka.jpg
APTOMAT 1 PHA 32A MCB HAGER MU132A
Thành tiền: 98,000
Thị trường: 122,360
Tiết kiệm: 24,360 (20%)
Mã: MU132A Danh mục: