Thành tiền: 821,000
Thị trường: 1,025,800
Tiết kiệm: 204,800 (20%)
aptomat-hager-3P-mcb-6ka-e1552408318268.jpg
APTOMAT 3 PHA 50A MCB HAGER MU350A
Thành tiền: 821,000
Thị trường: 1,025,800
Tiết kiệm: 204,800 (20%)
Mã: MU350A Danh mục: