Thành tiền: 213,000
Thị trường: 265,880
Tiết kiệm: 52,880 (20%)
aptomat-hager-1p-mcb-6ka.jpg
APTOMAT 1 PHA 50A MCB HAGER MU150A
Thành tiền: 213,000
Thị trường: 265,880
Tiết kiệm: 52,880 (20%)
Mã: MU150a Danh mục: