Thành tiền: 119,200
Thị trường: 149,000
Tiết kiệm: 29,800 (20%)