Thành tiền: 363,200
Thị trường: 454,000
Tiết kiệm: 90,800 (20%)