Thành tiền: 288,800
Thị trường: 361,000
Tiết kiệm: 72,200 (20%)