Thành tiền: 187,200
Thị trường: 234,000
Tiết kiệm: 46,800 (20%)