Thành tiền: 206,400
Thị trường: 258,000
Tiết kiệm: 51,600 (20%)