Thành tiền: 130,400
Thị trường: 163,000
Tiết kiệm: 32,600 (20%)