Thành tiền: 114,400
Thị trường: 143,000
Tiết kiệm: 28,600 (20%)