Thành tiền: 272,800
Thị trường: 341,000
Tiết kiệm: 68,200 (20%)
Hotline: 093 4487 111
RD_Den_LED_Downligh_LED_D_AT06L_90_5W_1.1.jpg
Đèn LED Âm trần Downlight Rạng Đông 155/25W |DAT04L
Thành tiền: 272,800
Thị trường: 341,000
Tiết kiệm: 68,200 (20%)