Thành tiền: 272,800
Thị trường: 341,000
Tiết kiệm: 68,200 (20%)