Thành tiền: 123,200
Thị trường: 154,000
Tiết kiệm: 30,800 (20%)
Hotline: 093 4487 111
RD_Den_LED_Downligh_LED_D_AT06L_90_5W_1.1.jpg
Đèn LED Âm trần Downlight Rạng Đông 110/9W | D AT04L
Thành tiền: 123,200
Thị trường: 154,000
Tiết kiệm: 30,800 (20%)