Thành tiền: 123,200
Thị trường: 154,000
Tiết kiệm: 30,800 (20%)