Thành tiền: 103,200
Thị trường: 129,000
Tiết kiệm: 25,800 (20%)