Thành tiền: 108,800
Thị trường: 136,000
Tiết kiệm: 27,200 (20%)