Thành tiền: 99,200
Thị trường: 124,000
Tiết kiệm: 24,800 (20%)