Thành tiền: 234,400
Thị trường: 293,000
Tiết kiệm: 58,600 (20%)